Privacy Beleid

 

Privacy Statement

Pedi-Joy en www.pedijoy.com

Datum: Mei 2018

 

Inleiding:

 

Het privacy statement van Pedi-Joy en www.pedijoy.com ( hierna te noemen als Pedi-Joy), gevestigd te Helmond, Vondellaan 78, 5702AL, 0492520164 (Nederland) verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons geleverde Producten en diensten.

 

Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website(s).

 

Vragen?

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op:

 

Pedi-Joy

Vondellaan 78

5704AL Helmond

Email: info@pedijoy.nl

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering.

 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens. Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard (onderzoek, direct marketing, telemarketing en/of e-mailmarketing) dan kunt u uzelf afmelden via de (bij de correspondentie) vermelde e-mail adres of in onze winkel te Helmond.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Persoonsgegevens vanwege aankopen.

Indien u bij ons producten of diensten afneemt, moet u zich via de website van Pedi-Joy registreren of in de winkel* aanmelden. Bij de registratie vragen wij tevens uw toestemming om u bijvoorbeeld een nieuwsbrief te mogen sturen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

 

Bewaren aankoopgegevens

Facturen bewaren wij gedurende de wettelijk verplichte tijd.


Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website opgeven als abonnee van één of meer van door ons verzorgde elektronische nieuwsbrieven. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor verdere ontvangst van een of meerdere nieuwsbrieven. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens niet verwijderd uit onze registratie.

 

Camerabeveiliging

Ons pand is beveiligd met camera’s voor uw en onze veiligheid. Camerabeelden bewaren tenminste 72 uur alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

 

Hoe gebruiken wij gegevens: 

 

Wij delen uw gegevens niet met derde anders dan de wettelijk noodzakelijk instanties. 

Persoonlijke gegevens worden door Pedi-Joy niet verkocht aan derden.

Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte contractuele voorwaarden, waaronder een geheimhoudingsbeding.

 

Onze gegevens worden hetzij op onze eigen computer of op servers bij derde opgeslagen, welke voorzien zijn van de laatste beveiligingsdata. Deze servers zijn gestationeerd binnen Nederland.

 

*Indien van toepassing